Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động trường Tiểu học Phú Chánh năm học 2020-2021

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng năm học mới 2020-2021. Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Tân Uyên. Được sự nhất trí của Chi bộ, BGH nhà trường, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020 Trường Tiểu học Phú Chánh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Người lao động năm học 2020-2021.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021; thông qua hội nghị phát động trong CB,CC,VC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Quốc Anh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích đạt được và hạn chế tồn tại các hoạt động của nhà trường trong năm học 2019-2020, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể của nhà trường trong năm học 2020-2021.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2019-2020 của Ban TTND. Các quy chế, nội quy của nhà trường cũng đã được thông qua tại Hội nghị. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp vào các nội dung của Hội nghị. Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Phan Quốc Anh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

Hội nghị CB,CC,VC năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Phú Chánh  đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Phú Chánh  tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

Bài viết liên quan