15/09/21  Tin của trường  44
Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021 – Trường Tiểu học Phú Chánh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến.
 02/09/21  Tin của trường  24
Thông điệp 5T gồm: Tuân thủ 5K - Test Covid-19 - Tiêm chủng - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tận gia
 21/08/21  Tin của trường  78
Để học sinh, giáo viên, phụ huynh được tiếp cận với sách giáo khoa thuận lợi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng trang "Hành trang số" và số hóa toàn bộ sách giáo khoa, một số sách bài tập và sách giáo viên.